Elstarigita

Saluton, kunfaremulo!

Bonvenon al la Esperanta Kunfarejo. Vi estas invitita fosi pri eblecoj kunfari. Eblas aboni la blogon por esti informita kiam ekestas nova afiŝo, mem enmeti afiŝon au peti afiŝon de administranto. Bonvolu skribi mesaĝon. Frank Merla malfermis telegram-grupon.

Okaze de plaĉo ne forgesu instigi viajn konatojn kunfari en la kunfarejo. Tio jam estus kunfaro en la kunfarejo!

Legu pli

Esperanto aventuro

UNESKO uzos Esperanton en festivalo, sed ni kunlaboru!


La 19an de septembro 2020 (post unu jaro) Unesko okazigos festivalon por la paco en Tolosa (Hispanio). La laborlingvoj de tiu ĉi festivalo estas la franca, la angla, la hispana kaj Esperanto. La festivalo konsistos grandparte el filmetoj de kiel eble plej multe da korusoj tra la mondo kantantaj por la paco en plej diversaj lingvoj, sed la tekstoj de la kantoj devos esti tradukitaj al unu el la kvar laborlingvoj: franca, angla, hispana aŭ Esperanto. UEA rigardas la festivalon kiel gravan ŝancon por kontribui en la realigo de la celoj de UN, kaj por vidigi al la publiko la valoron de la internacia lingvo Esperanto. Ju pli da korusoj estos rekomenditaj de esperantistoj, des pli videblos al la publiko utileco de Esperanto kaj vasteco de la naciecoj de la esperantistoj. UEA alvokas, ke landaj asocioj, lokaj grupoj kaj aktivuloj rekomendu korusojn, esperante ke ĉiu lando rekomendos almenaŭ unu koruson. Se vi konas koruson, kiu povus realigi tian 3-minutan filmeton de kanto por la paco, en iu ajn lingvo (kun traduko de la teksto al Esperanto) aŭ rekte en Esperanto, kontaktu François Lo Jacomo francois@lojacomo.eu, reprezentanto de UEA ĉe Unesko, kaj Trezoro Huang Yinbao trezoro@qq.com, vicprezidanto de UEA, respondeca pri la rilatoj kun Unesko.

ĈEA-Kongreso en Brno kaj Eo-muzeo en Svitavy

De la 17a ĝis la 20a de Oktobro okazos jubilea kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (50-jariĝo), al kiu oni kore invitas ĉiujn esperantistojn, ne nur el Ĉeĥio kaj najbaraj landoj. Jen ĉi tie pliaj informoj. Por tiuj, kiuj ankoraŭ ne vizitis Svitavy (Zwittau) kaj tiean Esperanto-muzeon jen informo, ke ĝi troviĝas nur 65 km de Brno sur trajnlinio de Brno al Prago, do valoras per unu vojaĝo al Ĉeĥio viziti ambaŭ.
Krome, estas ankaŭ eblo veni al la Eo-muzeo en Svitavy jam pli frue, plej bone okaze de la malfermo de la nova ekspozicio, kiu okazos jam la 14an kaj 15an de Septembro 2019. Jen ĉi tie.

Kongreso de ĈEA

Kongresejo Brno

Sekvaj renkontiĝoj en la Esperanto-kastelo Greziljono

Saluton
A) Por nia staĝo AŬTUNE de la 26a de oktobro ĝis la 3a de novembro 2019 en Greziljono, ni serĉas kelkajn novajn aktivaĵojn kaj prelegojn por la infanoj kaj eks-infanoj. Ĉu vi estos unu el la novaj aŭ malnovaj partoprenantoj de tiu restado kun kursoj?
B) Ĉu vi ŝatus pasigi la Jarfinon kaj Novjaron en Greziljono dum pluraj tagoj?
C) Ni staĝo kun ekzamenoj PRINTEMPaS (gresillon.org/printempo) de la 17a ĝis 25a de aprilo 2020 atendas la unuajn aliĝantojn (gresillon.org/aligho)
Kore salutas via Kulturdomo Greziljono

Deziras korespondi

Renato plusendis jenan deziron de Bienfait Machumu:
“Kara nova amiko Renato, saluton. Mi estas Bienfait Machumu Bin Reĝo kaj estas lernanto de Joel Muhire en klubo Rondo Esperantista de Kiwanja (REK), kaj mi estas 25jara. Mi eklernis Esperanton antaŭ ok monatoj. Mi bezonas korespondi kun amikoj el la tuta mondo. Mi loĝas en Rutshuru, DR Kongo. Via amiko Bienfait Machumu.”
www.facebook.com/bienfait.mujigija