Unesko-kuriero en Esperanto

traduki el la angla aŭ el la franca La eldono de Unesko-kuriero en Esperanto progresas regule. Nun oni estas tradukanta la numeron 3-an de ĉi tiu jaro, kiu estas aparte longa. Se vi konas Esperanton bone kaj kapablas traduki al Esperanto el la angla aŭ el la franca, bonvolu kontakti la respondeculinon: Chen Ji <13693326472{ĉe}163.com>.La ekzisto de […]

Revizii kaj ĝisdatigi materialon

Informadaj dokumentoj Interkonsente kun  la estrarano pri informado ni provas starigi labor-grupon, kiu efike okupiĝu pri ĉi tiu labor-kampo. Tute aparte nun ni serĉas volontulon, kiu pretas revizii kaj ĝisdatigi la materialon en  https://www.uea.org/teko/informado. Volontuloj  bonvolu skribi al So Jinsu 서 진수 uea so{ĉe}kangnam.ac.kr aŭ al mi, renato{ĉe}esperanto.org.AmikeRenato

Multlingva Akcelilo MLA

La 15an de septembro la komisiono “Esperanto en lernejojn” de Espéranto-France sendis al la 55 000 bazlernejoj de Francujo retmesaĝon informante pri la ekzisto la Multlingva Akcelilo (MLA) ĉe Lernu.net – lernu.net/fr/instruado/lecionoj. Jam kelkaj lernejestroj afable respondis ke ili deziras partopreni en la metodo. Espereble post kelkaj semajnoj aŭ monatoj junuloj povos krei kontaktojn kun aliaj […]

Redakti artikol(et)ojn por neesperantistoj

La kamparanoj de mia vilaĝo kutimis diri “kiam vi serĉas helpon, vi trovas konsilojn”. Ili certe pravis kaj tial nun mi klarigas al vi anticipe, ke ni bezonas helpon kaj ne konsilojn.Kunlabore kun la estrarano pri informado, So Jinsu, mi provas trovi kunlaborantojn por la malgranda labor-grupo “zorgantoj pri informado“, kiu ne kapalas plenumi ĉiujn […]

Irana Esperanto-Kursaro “Tibor Sekelj”

Estas ĵus kreita en la kadro de la laboroj de la komisiono MONA de UEA la Irana Esperanto-Kursaro je la nomo de ‘Tibor Sekelj’, kiu celas okazigi per retaj kunvenoj kursojn pri Esperanto ĉefe en la lingvoj de Meza Oriento kaj de Azio. La kursoj estos poste disponigataj en Jutubo. Se vi kapablas gvidi kurson […]

lernolibrojn donaci

Universala Esperanto-Asocio – Landa Agado – Afrika Komisiono En la kadro de la laboroj de UEA por helpi la Esperanto-movadon en Afriko, ni petas la esperantistojn unuopajn kaj iliajn lokajn klubojn kaj landajn asociojn, kiuj povas, sendi lernolibrojn en la angla kaj legolibrojn por komencantoj  al la Esperanto-grupo en Bungoma, Kenjo: Adreso: PO.BOX 236, CHWELE, 50202 BUNGOMA, […]