Teleskopo – Scienca revuo ne plu trovebla

Kiu scias kio okazis kun la retejo teleskopo.com?

Ĉu ne estas esperantistoj por verki artikolojn al la sekva eldono de Teleskopo? Ĉu vere ne eblas fari sciencon en Esperanto? Ĉu esperantistoj volas nur verki en la angla? www.teleskopo.com atendas artikolojn, kie estas la verkistoj?

Bonvole divastigu www.teleskopo.com al ĉiuj esperantistaj verkistoj, kiujn vi konas!

Fonto: Iu el Brazilo en Facebook (aprilo 2014)

Turka Stelo

Vasil Kadifeli invitas en eo.wikipedia.org/wiki/Turka_Stelo: Ĉiuj estas bonvenaj kontribui pere de iliaj tradukitaj aŭ originale verkitaj tekstoj, sendi kritikojn kaj leterojn al la revueto ktp. Por senpage aboni al la revueto aŭ sendi kontribuaĵojn vi povas uzi lian retpoŝtadreson. Informoj pri la monate aperanta senkosta revuo troveblas cetere tie: uea.facila.org/artikoloj/tra-la-reto/turka-stelo/

esperantoturkiye.wordpress.com/category/dergi-revueto/


Mia trezoro

Tio estas la titolo por mia interreta platformo ‘esperanto-klaus.de‘.

Estu scivolema kaj trafoliumu la diversajn paĝojn en Esperanta kaj germana lingvoj!
Mi tie prezentas ne nur tekstojn pri interesaj temoj. Vi ankaŭ trovos miajn memfaritajn bitlibrojn, kiuj ne nur traktas Esperanton. Grandan dankon al ĉiuj subtenantoj. Ili ofte korektis miajn tekstojn.
Kelkfoje ili eĉ riĉigis miajn paĝojn per belaj kontribuaĵoj. Bonvolu kontakti min, se vi ankaŭ volas prezenti ion por mia trezoro!

Bedaŭrinde mi ne sukcesis instali ankrojn. Mi scias, ke hiperligoj estus tre bone por facile ‘salti’ tra la paĝoj, sed mi konstruis la platformon ja nur per la baza ilarkesto (STRATO Homepage-Baukasten Basic). Tial vi devas ofte ‘rulumi’ tra la paĝoj por trovi la ĝustan parton de la trezoro.

Jen eta superrigardo pri mia trezoro (majo 2020)
(Mi listigis nur la kontribuaĵojn skribitajn en Esperanto)

1. Ĉefpaĝo

Bitlibro ‘La Kimero’
Bitlibro ‘Avĉjo rakontas’
Bitlibro ‘Atentu: Eklezio’
Bitlibro ‘La Insulo La Mirinda’
Teksto pri ‘Esperanto kaj la estonteco’
Bitlibro ‘Esperanto en la kosmo’
Broŝuroj por lernejoj kaj antaŭlernejoj ‘Unu Esperanto-horo’
Raporto pri la projekto ‘Unu Esperanto-horo’
Bitlibro ‘La Ora Testudo’

2. Projekto ‘La Ora Testudo’

Rakonto en 31 lingvoj
Raporto pri la projekto ‘La Ora Testudo’

3. Miksaĵo

Teksto ‘Simple kunfaru!’
Teksto ‘Mi hontas’
Teksto ‘Subtekstoj en Esperanto’
Teksto ‘Kio okazus, se …’
Kanto ‘Kune al Sinjoro’
Kanto ‘Dio benu Afrikon’
Teksto ‘Korekti e-libron per SIGIL’
Teksto ‘Ni kreu Novan Atlantidon’
Intervjuo kun la artisto ‘Jürgen Drygas’
Teksto ‘Louis Kervran kaj biologiaj transmutacioj’
Teksto ‘Tri paŝoj al mia bitlibro’
Propono fari ‘Esperanto-pasporton’
Kanto ‘Irlanda beno’
Teksto ‘Humoro’
Teksto ‘La ŝanco Esperanto’
Teksto ‘Survoje al eŭropa identeco’
Raporto ‘Eta miraklo’
Amuza teksto ‘Sekretoj de la presilo’
Propono ‘Esperanto-flago’
Recepto ‘Karotokuko’
Du Kantotekstoj ‘Mi dankas vin Jesuo’ + ‘Jen estas la invito’

4. Muziko

Jan kantas Esperante ‘Ĉarmo kaj mistero’ (+ mp4-dosiero)
Tri strofoj por eta kanto ‘Mi lernas ĉiam kun plezur’
Teksto ‘Sribu vian kanton!’ (+mp4-dosiero)

5. Kolofono

Nur en la germana lingvo

friese[at]esperanto-hamburg.de

esperanto-klaus.de

3 artikoloj pri kunfarado

de Henri Masson ĉe Ipernity.com

Esperanto 1-a de Majo, tutmonda virtuala manifestacio por alia mondoTemas pri albumo de 78 afiŝoj en rilato kun la 1-a de majo kaj la temoj homrajtoj, libereco, paco, justeco, lingva komunikado, lingva politiko… La afiŝoj estas principe dulingvaj en la franca kaj Esperanto sed ankaŭ en aliaj lingvoj.
www.ipernity.com/doc/32119/album/1270988
Tiu ĉi albumo ebligas malkovri kelkajn el la multaj aspektoj de la problemoj de lingva komunikado, kiujn ne povis imagi John Lennon: www.ipernity.com/doc/32119/49903894/in/album/1270988
La celo estas diskonigi tiun albumon entute aŭ apartajn afiŝojn de ĝi laŭeble plej vaste tra ĉiuj sociaj retoj kaj per retmesaĝoj, al viaj amikoj kaj konatoj, al personoj, kiuj povas interesiĝi pri unu aŭ pluraj pritraktitaj aspektoj, eventuale kun aldono de traduko al via propra lingvo aŭ en la lingvo de la ricevantoj.

Pandemio KOVIM-19: historio, nuna stato kaj sekvoj
La 21a Internacia Medicinista kongreso (IMEK) okazos virtuale per la video-konferenca platformo Zoom la 17an kaj 18an de julio 2020. La kongrestemo estas tiu de la titolo supre.
Pliaj informoj ĉe: umea.fontoj.net/aktualajhoj.
Pri Universala Medicina Esperanto-Asocio: umea.fontoj.net/

Brassens en Esperanto
KOLEKTADO DE TEKSTOJ – LIBROPROJEKTO
Esperanto-Gironde kolektas kanzonojn de Georges Brassens tradukitajn en Esperanto. Grupo da kompetentuloj jam favore respondis al nia praalvoko. Sperta kerno garantias firman bazon por ĝuplena kunlaboro. La nuna listo de la pretigitaj tradukoj atestas jam buntan kolekton. Ĝi riĉas pro la diversaj fontoj, pro la elektitaj temoj, pro la verkojaroj de la originalaĵoj, pro la stiloj. Ĉiu interesato povos facile ricevi tiun liston, ekzemple post simpla perreta peto al la ĉi-suba adreso.
Tiu alvoko petas vian helpon por trovi bonkvalitajn versiojn de kanzonoj, ankoraŭ neenlistigitajn, kiujn vi konsentus sendi al ni.
Antaŭ du monatoj, lanĉante tiun kampanjon, ni nombris 28 tekstojn kaj esperis atingi kvindekon antaŭ junio 2020. La enhavo hodiaŭ listigas 58 versiojn de 51 malsamaj titoloj. 
Paralele al la tradukokolekto estis lanĉita ankaŭ la projekto pri redaktota libro. Esperanto-Gironde ekdebatis pri temoj kiel : Ĉu la enhavo de tiu libro Brassens en Esperanto konsistos nur el kanzonoj ? Ĉu nur tradukoj aŭ ankaŭ ties originaloj? Ĉu aperu tekstoj prezentantaj la artiston, la kanzonojn? Kiom da paĝoj? Kiu formato? Kiom da libroj ni eldonos? Gravan artistan apogon tiu projekto ricevas dank’ al la aktiva partopreno de Blaise Guinin. Novbakita esperantisto, Blaise aŭtoris la franclingvan bildrakonton “Georges et la mort“ en 2011 kaj li konsentas ilustri la libron.
KUNHELPU en la redaktado de tiu presota libro! SENDU VIAJN TRADUKOJN DE BRASSENS EN ESPERANTO al klodin[ĉe]esperanto-gironde.fr
Ankaŭ kuraĝigaj, subtenaj vortoj tre bonvenas!
www.esperantobruselo.org/drupalo/eo/aggregator/sources/4?page=1

Reta Esperanto-instruado

Aleksandr Blinov serĉas:

  1. LERNANTOJN de Esperanto je la nivelo A1 kaj je la nivelo A1+ por du miaj grupoj de Esperanto. Miaj lernantoj estas ĉefe ruslingvanoj kaj iom da internacieco ne mankos 🙂
  2. GASTOJN por la supre menciitaj lernantoj kiuj venos fine de la leciono por iom praktiki Esperanton kun la grupo.
    Miaj lecionoj okazas pere de ZOOM programo :-). Se vi estos interesita bv. skribi al mi. Dankon!

La slovakan perrete lerni

Multlingva paĝaro por lerni la slovakan: slovake.eu

La retejo enhavas diversnivelajn lingvajn kursojn (A1, A2, B1 kaj B2) kun multaj ekzercoj, testoj, vortaroj – ĉion por ke vi povu konatiĝi kun la gramatiko, lerni novajn vortojn kaj eĉ praktike komuniki en tiu ĉi lingvo kun aliaj uzantoj de la paĝaro. Aldone vi povas ĉi tie trovi diversajn informojn pri Slovakio – mezeŭropa lando kun interesa historio, belega naturo kaj multaj turismaj lokoj.