19-25. oktobro en Greziljono: E-kurso, NaturArto, Migrado, Ĥora kantado, Covid-maskoj, ĉio en Esperanto!

MULT-AKTIVEC-TAGOJ => gresillon.org/koruso

 • Elisabeth Le Dru: Esperanto-kurso 2020-okt-19/25
 • Nathalie Dubrulle: LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono 2020-okt-19/25
 • Olivier Buisson: Migrado esperantlingva kun lingva bano 2020-okt-20/25
 • Interkant: Ĥora (korusa) kantado tuttage 2020-okt-20/25
 • QSL: Radioamatoroj per sia sendstacio reaktivigas la Greziljonan voksignon F5KSP por kontakti mondvaste
 • René Jelenc: Laboroj en la ĉambro por rulseĝuloj (PMR)
 • Ekskursoj (en via aŭto) al regionaj vidindaĵoj, jen eblecoj
 • Olivier Buisson: Fotoj de vojaĝo tra Eŭrope per loĝaŭto
 • Nathalie Rigault: Fotoprelego pri ŝia franca libro “En tuta libereco. Familio vagabonda”
 • E-KURSOJ
  • Tim Morley (Britujo): « Paroligo kaj Polurigo » (B2-C1)
   Maja Mériaux aŭ Laurent Peuch: Kurso por progresantoj (A2-B1)
   Xavier Godivier: Kurso por komencantoj (A1-A2)
 • POR INFANOJ KAJ ADOLESKULOJ 
  • Elisabeth Barbay: Praktikado de Esperanto per ludoj matene 
  • Elisabeth Barbay: Ĉirkaŭ la temo Haloveno : ornamado de la salono, kostumoj, rakontoj, kantoj posttagmeze
  • Sportaj aktivecoj: Kajaki, arbogrimpi, naĝejo, Boule de fort, tabloteniso, petanko
 • AKTIVAĴOJ
  • Laurent Peuch: Teatra ateliero
  • Nathalie Rigault: LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono
  • Xavier Godivier: Meditadoseancoj
 • VESPEROJ
  • Ĵak O’Lantern’ (Irlando) Folklora Halovena festo, post nia vizito ĉe najbaroj je 2020-10-31
  • Fotoprelegoj, filmoj, mutaj filmoj
  • Ludoj por ĉiuj: societaj tabloludoj, skrablo

NB : La staĝo AŬTUNE sekvas la “Mult-Aktivec-Tagojn” kiuj okazos de la 19a ĝis 25a de oktobro

Greziljono vendas sian maskon el ŝtofo kun verda stelo kaj teksto “Je via sano”. Foto ĉi-sube kaj en retejo.

Esperanto kaj kursoj pri trejnado de transnacia komunikado por manaĝeroj

Kultura Centro Esperantista sponsoras la privatan lernejon de c-ino Lorena Bellotti, kiu sukcesis enigi esperanto-kursojn por manaĝeroj kaj firmaoj en la oficialan oferton de Regiono Lombardio por kontinua formado.

La kursoj celas trejnadon en transnacia komunikado, prepare al logika pensostrukturado kaj al la solvo de interkulturaj problemoj. Rajtas aliĝi nur subjektoj rezidantaj aŭ komerce registritaj en Lombardio.

Eblas fizika aŭ virtuala partopreno: por ĉiu akceptita individuo la Regiono financas po du mil eŭroj. La financado al la akceptitaj institutoj atingas maksimume kvindek mil eŭrojn (aŭ 25 gekursanojn).

La Esperanta Civito sekvas kun intereso la iniciaton, ankaŭ por reproponi ĝin al similaj katalogoj de aliaj regionoj en Eŭropa Unio.

Fonto: HeKo 742 7-B, 27 aŭgusto 2020

Latina alfabeto

Mireille Grosjean el Svislando petas informojn el landoj, kiuj ne havas latinan alfabeton, en kiu aĝo lernejanoj ricevas instruon pri la latina alfabeto.
Sinjorino Grosjean skribis en Youtube: “En kiu aĝo la infanoj en via lando lernas a, b, c, la latinan alfabeton. Jen la esploro. Temas pri instruado en la publikaj lernejoj. La informoj iru al benina helpanto Gobi Parfait, kies retadreso estas abyssiniea{ĉe}gmail.com. Grandan dankon pro via kontribuo.”

“Kvazaŭ korpo sen koro”

La filmo rilatas multe al tio kio okazas en la oriento de DR Kongo kaj sendube en aliaj landoj plenaj je malsekureco.
En tiu filmo, temas pri ribela grupo kiu opozicias al la konga registaro post la proklamado de la balotaj rezultoj por prezidanto kaj trejnas virinojn kaj knabinojn en kontraŭhomrajta agado. Tiuj ribeluloj militas kun celo dividi la landon en du partojn kaj uzurpi unu parton de la lando por igi ĝin aparta lando. Sekve, malgraŭ ĉiuj suferoj spertitaj de tiuj inoj, ili fine liberiĝas. Ankaŭ, malgraŭ ke ili opiniis sin ne plu utilaj en la socio, ili estis akceptitaj varmkore kaj hodiaŭ faras hom-helpajn labororojn por pli bona socio. Finfine, tiu ribela grupo estas neniigita kaj la registaro reregas la tutan landon.

Bezonata mono por realigi la filmon 4 000 usonaj dolaroj.
Se vi deziras kontribui, bonvolu kontakti Joel Muhire* joelmuhire0{ĉe}gmail.com.

Pagu al la konto de: ASSOC ESPERANTO PLUSIBAN: FR76 1710 6000 7605 9189 5200 089
BIC – SWIFT: AGRIFRPP871

Orfejo en Kongolando petas monon

Betti Maul skribis en telegramo: “Pardonu ke mi uzas la grupon por tio, sed… Mesaĝo de Aŭgustino el Kongolando:
URĜAS NUN! Karaj geamikoj, pardonu ke mi skribas ĉi tiel, sed ni estas senesperaj: Ni devas ene de kelkaj tagoj akiri la lernejajn kotizojn por niaj georfoj! Se vi povas nur iomete doni, se multaj donas iom, ni povas sukcesi, ke niaj georfoj rajtu iri al la lernejo. Trovu pli da informoj sub: mondafest.net/img/kuriero/kuriero12.pdf” (Paĝo 3).

Retejo, per kiu eblas donaci: www.gofundme.com/f/waisenhaus-orfejo-kongolando?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Esperanto-kursoj per Zoom en diversaj lingvoj

Estis kreita la Irana Kursaro ‘Tibor Sekelj’, kiu celas okazigi per retaj kunvenoj kursojn pri Esperanto ĉefe en la lingvoj de Meza Oriento kaj de Azio. La kursoj estos poste disponigataj en YouTube.

Irana Esperanto-Asocio metas sian Zoom-konton je dispono de ĉiuj, kiuj volas instrui Esperanton en siaj lingvoj. Se vi kapablas gvidi kurson pri Esperanto en unu el tiuj aziaj aŭ mezorientaj lingvoj, bonvolu skribi al unu el la suba retadresoj.

Post unua sukcesa provo pri kurso de Esperanto en la taja sekvis aliaj kursoj, kiuj estas registritaj kaj rigardeblaj ankaŭ poste en https://www.espero.ir/eo/kursaro/.

Krom en la taja lingvo, estis jam kursoj en la svahila, la araba, la kurda, la vjetnama, la indonezia kaj oni povas antaŭvidaj jam kursojn ankaŭ en la urdua lingvo.

Se vi volas realigi kurson pri Esperanto en via lingvo, skribu al <kursaro.sekelj{ĉe}gmail.com> aŭ al <landa.agado{ĉe}esperanto.org>.

https://monainformado.wordpress.com/2020/07/12/esperanto-kurso-en-la-indonezia-lingvo-kadre-de-la-irana-esperanto-kursaro-tibor-sekelj/

KJBEL petas subtenon

Komitato de junuloj por la bona evoluo de la Lingvo Internacia Esperanto, fondita la 16an de aŭgusto 2018

Jean de Dieu Kikako skribis (teksto polurita de FraLi):

Saluton geamikoj tra la mondo!

Mia nomo estas Jean de Dieu Kikako, unu el KJBEL-anoj. Mi esperantiĝis antaŭ 4 jaroj, estas de Kongolando 🇨🇩 kaj loĝas en la urbo Goma.

Kiam ni komencis lerni Esperanton estis tute malfacile por ni ĉar la distanco estis iom longa, almenaŭ 4 kilometrojn piediri por atingi la centron, kaj kelkfoje ni marŝis tiujn kilometrojn vane: post atingi la centron al ni mankis instruisto, tio okazis dum du monatoj kaj duono, per tio ni ne sukcesis regi bone Esperanton. Kiam ni komencis nian trejnadon ni estis ĉirkaŭ dek kvin (20) kursanoj. Bedaŭrinde pro la malhelpoj restis nur kvin, kiuj finis la programon.

De tempo al tempo post la kreskado lingve, ni decidis krei la grupon KJBEL por faciligi la bonan praktikadon de Esperanto, uzante belegajn metodojn, farante teatraĵojn, muzikajn poemojn k.t.p; nur pri kulturaĵoj ni okupiĝas. Kaj kompreneble laŭ la scio la grupo ne vere sukcesis fondiĝi estante nur 5 personoj. Ni komencis interesi homojn pri Esperanto kaj finfine ni trovis 10 gelernantojn konvinkitajn, diligente ili lernis la lingvon, kaj ni aplikis la metodon nian, bonŝance ĉiuj finis la programon.

La unua filmo kiun ni plenumis estante dek kvin (15) nomiĝas “ŝtelista pastoro”. Ni ludis ĝin ĉar en nia urbo tiaj pastoroj estis siatempe. La dua filmo estis “malsaĝa instruisto”. Ni ludis ĝin ankaŭ pro la situacio okazinta ĉe iu lernejo en la urbo. Tiuj du filmoj estis filmitaj per saĝtelefono pro manko de pli bonaj rimedo. La kvalito de la filmo tial estis sufiĉe malbona. Kaj publiki ĝin en Esperantujo ne eblis ĉar ĝi estas tro malbonkvalita. Malgraŭ tio ni ne laciĝis. Post tiu plenumo, ni multe pensis por publiki ĝin ĝenerale Esperanto en nia urbo kaj lando, ni iris al la televidstacioj por lanĉi la trejnadon, bedaŭrinde ĉe tiuj televidstacioj oni postulis monon por permesi al ni publikigi niajn celojn sed la rimedo al ni mankis ĉar preskaŭ ni ĉiuj lernas, sed ni havis la esperon kiel veraj esperantaj esperantistoj.

Ni relanĉis la duan trejnadon la 20an de septembro 2019. Ni trovis 13 gelernantojn, malgraŭ tio nia instruado ne estas memstara ĉar ni uzas salonojn de kelkaj el ni, se vizitantoj venas ni devas ĉesi la instruadon kaj daŭrigi alian fojon. Ni eĉ ne havas belajn tabulojn – malgraŭ tio ni iom provas fari laŭ nia kapablo. Dum la instruado al ni mankas esperantaĵoj k.t.p. Tian instrumanieron ni ne aprezas. Ni nur daŭrigas pro nia nehaveco kaj la emo al Esperanto.

La trian filmon “malbona amiko” – ĝia plenumo estis iom malfacila por ni ĉar ni petis kotizon de ĉiuj membroj por la plenumo ĝia. Dank’ al la unueco, al la kunlaborado ni atingis la sumeton kaj decidis lui la aparaton, sed ĉiam la filmisto petadis monon de ni supozante ke ni havas iun rilaton al monhelpo aŭ subteno ĉar en siaj oreloj la lingvo internacia Esperanto aperis kiel nova. Li havis neniun konon pri ĝi, finfine li konstatis ke ni faras aferojn uzante niajn proprajn rimedojn. Por publiki ankoraŭ la filmon ni malsukcesos publiki en esperantujo. Nun ni daŭrigas instruadon kaj jam estas preskaŭ 40.

Ni vere petas la subtenon, kunlaboradon; korektantaj ideoj estas bonvenaj. Ni havas multajn planojn kaj revojn pri la disvolviĝo de Esperanto. Por kontakti la teamon mi estas la koncerna persono, atingebla per jeandekikako{ĉe}gmail.com aŭ vacape: +243976971837. KJEBEL antaŭdankas viajn subtenojn, korektojn k.t.p.

esperanto@groups.io kaj aliaj

Yahoo limigis sian novaĵgrupservon kaj ŝajnas, ke tamen restas ankoraŭ sufiĉe multaj novaĵgrupamantoj. Dum en googlegroups ne okazas multe pli kiom koncernas novaĵgrupoj de esperantistoj – videblas pli kaj pli da novaj grupoj en group.io. Se vi volas mem rigardi kaj kunfari, vi povas serĉi per groups.io/search?q=Esperanto.

Por la kunfarantoj de la Esperanta Kunfarejo estas la grupo groups.io/g/kunfarejo/.

Estas multaj esperantistoj, kiuj demandas Renato Corsetti pri helpo. Depost Julio 2020 li publikigas tiujn helpopetojn tie: groups.io/g/informa-reto-pri-Esperanto/topics.

Redakti artikol(et)ojn por neesperantistoj

La kamparanoj de mia vilaĝo kutimis diri “kiam vi serĉas helpon, vi trovas konsilojn”. Ili certe pravis kaj tial nun mi klarigas al vi anticipe, ke ni bezonas helpon kaj ne konsilojn.
Kunlabore kun la estrarano pri informado, So Jinsu, mi provas trovi kunlaborantojn por la malgranda labor-grupo “zorgantoj pri informado“, kiu ne kapalas plenumi ĉiujn taskojn. Interalie dum la virtuala kongreso venis sugestoj de kongresanoj pri informaj laboroj farindaj, por kiuj nia laborgrupeto ne havas fortojn.

Ni serĉas nun homon, kiu kapablas redakti artikol(et)ojn por neesperantistoj, kiujn oni poste traduku al naciaj lingvoj kaj aperigu en gazetoj kaj aliaj komunikiloj. Ekzemple estus bele, se ni povus diri ion al neesperantistoj pri ĉiuj debatoj pri la celoj de UN.  Kiu el la komitatanoj kapablas kaj volas fari tion?

Ni serĉas ankaŭ homon, kiu kapablas produkti informan materialon pri Esperanto kaj la celoj de Esperanto por Jutubo kaj similaj retaj kanaloj.informkanaloj. Paroli al esperantistoj estas facile, paroli al neesperantistoj estas pli utile.

Volontuloj bonvole anoncu sin ĉe 서 진수 uea <so{ĉe}kangnam.ac.kr>  aŭ ĉe <renato{ĉe}esperanto.org>.

Amike
Renato

Traduki de Esperanto al via regata lingvo

Ni, kiuj en Hungario zorgas pri la heredaĵoj de János Rózsás, ŝatus havi tradukojn en pliaj lingvoj de lia teksto (maks. 3 paĝoj en formato A4), en kiu temas pri lia 21-a naskiĝtago en GULAG, tiu kruela loko en kiu li travivis grandajn suferojn kune kun milionoj da homoj.

TRADUKPETO: Ĉu vi pretas traduki al via regata lingvo ĉi tiun tekston? Mi jam havas tradukojn en 10 lingvoj, do bonvolu indiki la tradukotan lingvon. Dankon.
Se vi jesos, mi sendos al vi la tekston; bonvolu mendi per mia retpoŝtadreso nktibszab{ĉe}outlook.hu. Dankon pro via bonintenco.
Salutojn el Hungario, Tibor J. Szabadi